home
Mooi InZichtelijk staat voor Medewerker Ontwikkel Omgeving Interactief. is door ons opgedeeld in twee begrippen:
In zicht, je weet wat komen gaat.
Inzicht, je begrijpt waar het om gaat en wat hiervoor nodig is.

MOOI-InZichtelijk faciliteert medewerkers in hun ontwikkeling door middel van een voortgangscirkel, waarin de gesprekkencyclus wordt doorlopen. Over het algemeen werken we vanuit een driejarige voortgangscirkel*.

De voortgangscirkel:

  • bevat alle onderwerpen die behoren bij de gesprekkencyclus primair onderwijs.
  • bevat naast de gespreksformulieren ook de optie tot het maken van notities.
  • kan indien gewenst, door de leidinggevende en medewerker worden uitgebreid door extra acties toe te voegen.
  • bestaat uit acties en formulieren met de mogelijkheid tot het uploaden van eigen relevante documenten.

*wordt er gekozen voor een andere looptijd, dan is dit ook door ons in te richten (sowieso is er een éénjarige cirkel voor startende leerkrachten).

Persoonlijk dashboard

Ons systeem is zo opgezet dat iedereen werkt vanuit zijn eigen dashboard en zo op een ongedwongen manier verantwoordelijk wordt gemaakt voor zijn/haar rol en acties.

Overzicht

Het dashboard van de medewerker bestaat uit de voortgangscirkel (gesprekkencyclus), openstaande acties en tools.
Kortom, alles in één overzicht.

Automatisch

Acties worden automatisch klaargezet op het dashboard.